top of page

Joves, adults i parelles

La nostra teràpia s'inicia amb unes primeres entrevistes de recollida d'informació sobre el motiu de consulta. Crear un bon vincle amb la persona atesa en un primer moment és molt important per facilitar el pas cap a un treball més profund.

Si s’escau, es passen proves complementàries, tests o qüestionaris per tenir més informació relativa a diferents aspectes que puguin afectar a la problemàtica exposada.

Es fa un plantejament de treball psicoterapèutic, concretant la periodicitat de les sessions i establint  el calendari del tractament.

Durant el tractament ens basem en:

- Atendre amb Escolta activa , sense donar opinions personals o solucions ràpides que pot trobar en qualsevol amic, i que no aporten res nou, ni tant sols el beneficien a curt termini.

- Tenir molta prudència en les intervencions, saber quan s'ha d’intervenir i de quina manera és part de la nostra formació.

- Respectar  el ritme de cada pacient, tothom necessita un nombre de sessions diferent per connectar amb les seves emocions més profundes.

Quan s'han aconseguit els objectius de millora o bé quan la dificultat o problemàtica ja està normalitzada, ens preparem per acabar el treball psicoterapèutic i es concreta una data de finalització.

Sovint es programen unes sessions de seguiment que progressivament es van espaiant en el temps fins fixar un acabament consensuat entre pacient i terapeuta.

Malgrat aquestes fases generals que hem comentat, cada cas concret a tractar i l'evolució particular d'aquest seran el que acabaran determinant la metodologia de treball específica que portarem a terme.

bottom of page