top of page
Infants i adolescents
Prèvia cita concertada, fem la primera entrevista en la que els pares (preferentment tots dos) plantegen el motiu, la situació o el comportament que els preocupa del seu fill/a. En aquest primer contacte és on s’exposa el motiu de consulta que, en determinades ocasions, requerirà una posterior entrevista per a poder aprofundir en alguns aspectes concrets. A vegades, si és un/a adolescent qui la demana, aquesta primera entrevista es fa només amb el noi/a. Posteriorment es fa l’entrevista amb els pares.
Seguidament es porta a terme la fase d'exploració que consisteix en unes 3 o 4 sessions en les que es treballa amb el nen/a o l'adolescent amb proves psicològiques, com ara tècniques projectives i tests, o bé altres proves instrumentals relatives al tipus de consulta presentada. Aquí es recull la informació més directa del cas, pel que fa a com ho viu el nen/a o noi/a, i s'analitza l'abast que té en els àmbits familiar, escolar, social, etc. Durant la fase d'exploració es porta a terme una segona entrevista amb els pares amb la finalitat de recollir la informació concreta i detallada de determinats aspectes inicials de la vida del nen/ o noi/a.
L'entrevista de devolució és on el professional retorna als pares tot el que ha vist i valorat i els explica el diagnòstic del cas, així com el tipus de tractament que proposa dur a terme amb el nen/a o l'adolescent i les orientacions cap a la família. Els pares valoren tot el que se'ls haurà comunicat en aquesta entrevista i, si hi estan d'acord, es concreta ​l'inici del tractament.
Paral·lelament al tractament, portem a terme un seguiment de l'evolució del cas amb els pares i, si s'escau, es porta a terme un treball coordinat amb l'escola. Al cap d'un temps, quan s'han aconseguit els objectius de millora o bé quan la dificultat o problemàtica ja està normalitzada, ens preparem per acabar el treball psicoterapèutic i es concreta una data de finalització.
Sovint es programen unes sessions de seguiment que progressivament es van espaiant en el temps fins fixar un acabament consensuat entre els pares, el nen/a o adolescent i el professional que els ha atès. Malgrat aquestes fases generals que hem comentat,  cada cas concret a tractar i l'evolució particular d'aquest seran el que acabaran determinant la metodologia de treball específica que portarem a terme.
bottom of page