top of page
A qui
atenem?
 

Atenem a nens/es en edat preescolar, escolars, púbers, adolescents, joves, adults i famílies. És un ampli ventall d'edats que es van seguint amb una continuïtat natural, però també amb alguns entrebancs i crisis inevitables. Totes aquestes edats guarden relació entre sí, però tenen també les seves diferències i especificitats. A cada moment caldrà posar atenció en determinats aspectes del desenvolupament: el que es consolidi en una etapa serà la base on es desplegarà la següent.

Un retard en la parla, poca relació amb els nens i nenes de la seva edat, pors irracionals, etc. són, a vegades, símptomes que cal observar bé per valorar quin tipus d'ajuda se'ls pot oferir. Quan més aviat puguem detectar i posar remei o suport a la disfunció o problema, més enfortit i capacitat estarà el nen/a per a poder seguir un aprenentatge i desenvolupament adequats.

L'etapa escolar és llarga i complexa. Cal anar desplegant, poc a poc, tot el repertori de recursos personals i incorporar noves experiències per anar construint els aprenentatges sobre els que més endavant el noi/a i l'adult fonamentaran la seva personalitat i tot el seu rendiment professional. Vetllar per si cal un suport emocional en moments concrets és fonamental

Els púbers, els adolescents, els joves... cada etapa de la vida suposa canvis, deixar enrere moltes coses i adquirir-ne de noves. Transcórrer tots aquests anys suposa pèrdues i durs aprenentatges; es presenten crisis, moments fràgils i altres de determinants. Cal acompanyar-los i ser-hi aprop. Els nois i noies necessiten saber que no estan sols en aquests anys complicats, molt sovint difícils, però sempre apassionants i crucials.

Mares, pares i adults que cerquen orientació o algun tipus de suport. El temps passa i, inevitablement, els petits es fan grans. Les famílies creixen i, a vegades, els problemes també. Sense saber com ni perquè, possiblement mares i pares es troben amb situacions que els seran difícils de gestionar. Demanar suport, orientació o plantejar el problema a un/a professional especialitzat pot ajudar a sortir del pou i a tirar endavant.

bottom of page